Jak vyřešit problém s odesíláním příloh winmail.dat

Outlook rychle a jednoduše.

Posted by Ivo on December 26, 2022

Správci Exchange Online by měli věnovat pozornost nastavení, které ve vzdálené doméně používá formát RTF. Pokud je toto nastavení nastaveno na „Vždy“ nebo „Postupovat podle nastavení uživatele“, obvykle to znamená, že e-maily odeslané prostřednictvím serveru používají proprietární formát TNEF společnosti Microsoft. V závislosti na e-mailovém serveru a klientovi příjemce by to mohlo způsobit, že místo vložených obrázků v textu e-mailu dostane příjemce mailu přílohu winmail.dat nebo uvidí odkazy CID (například [CID:image address]). Toto nastavení může být implementováno na několika místech, od klienta odesílatele, uloženého kontaktu nebo odchozího serveru Exchange.

JAK ZAKÁZAT V EXCHANGE ONLINE TNEF GLOBÁLNĚ?

Existuje několik možností, jak tento problém vyřešit. Mnoho skalních příznivců příkazového řádku používá Power Shell, my si dnes ukážeme, jak se tento problém s přílohou dá vyřešit prostřednictvím webového rozhraní adminostrace Microsoft 365.

  • Přejděte na portál pro správu Exchange Online.
  • Přejděte na Tok pošty.
  • Přejděte na vzdálené domény.
  • Otevřete výchozí nastavení Vzdálené domény.
  • V části Použít formát RTF nastavte jeho hodnotu Nikdy.
  • Klikněte na Uložit.